Monday, May 15, 2017

Lelaki Kabut dan Boneka (Dolls and The man of Mist) by Helvy Tiana Rosa


Sinopsis:

Lelaki Kabut dan Boneka, bercerita tentang seorang lelaki bernama Angkara yang ingin memusnahkan negerinya sendiri. Lelaki yang digambarkan tiada mempunyai wajah tetap ini memiliki ribuan boneka yang membantunya dalam menghancurkan negerinya.


Download Lelaki Kabut & Boneka

Download Lelaki Kabut & Boneka