Sunday, July 16, 2017

Anugerah Bidadari by Sherls Astrella


Sinopsis:

Semenjak kematian orang tuanya, Erland telah bersumpah akan mengangkat senjata. Ia tidak bisa diam saja melihat kekejaman Raja tamak itu terus merajalela. Ia bersumpah akan menjatuhkannya!

Bertahun-tahun ia bersembunyi di dalam hutan beserta pasukannya yang setia. Bertahun-tahun ia melancarkan serangannya. Bertahun-tahun ia merencakan pemberontakan untuk menjatuhkan Raja yang gila harta itu.

Ketika berita sang penerus tahta akan melewati tempat persembunyiannya terdengar, Erland melihat kesempatan emasnya telah tiba. Bersama pasukannya, ia menyerang kereta yang membawa Putri Mahkota itu. Namun ternyata gadis itu...


Download Anugerah Bidadari

Download Anugerah Bidadari