Friday, August 11, 2017

Arjuna Kembar by Wiroatmojo


Sinopsis:

Cerita carangan "Arjuna Kembar" karangan Bapak Wiroatmodjo ini pada dasarnya menggambarkan pertentangan antara pihak Pendawa dengan pihak Korawa sebagai perwujudan dari kebaikan melawan kejahatan, dan akhirnya kebaikanlah yang menang.

Di samping itu dalam cerita ini digambarkan kegigihan Arjuna dalam melakukan tapabrata selama 5 tahun untuk mendapatkan kesaktian yang luar biasa agar kelak memenangkan perang Baratayuda.

Dengan jalinan cerita yang indah dibantu oleh seorang tokoh dewa yang rupanya persis sama dengan Arjuna, cerita wayang ini disampaikan kepada para pembaca agar dapat lebih memahami khasanah cerita wayang serta latar belakang pandangan hidupnya.


Download Arjuna Kembar

Download Arjuna Kembar