Tuesday, August 1, 2017

Inn-Nu-Woh, Si Kepala Suku Indian by Karl May


Sinopsis:

Karl May memperkenalkan tokoh bernama Inn-nu-woh dalam suatu cerita yang diterbitkan pada majalah Deutsches Familienblatt (Lembaran Keluarga Jerman) pada 1875, ketika ia menjadi editor muda pada penerbit Münchmeyer, segera setelah keluar dari penjara Waldheim.

Kisah itu menceritakan tentang seorang kepala suku Indian yang menyelamatkan seorang gadis dari serangan seekor harimau betina tangkapan yang terlepas di atas perahu yang berlayar di Sungai Mississipi.


Download Inn-Nu-Woh

Download Inn-Nu-Woh