Wednesday, August 30, 2017

Tunjung Biru by Arti Purbani


Sinopsis:

Indra punya tunangan, namanya Munarsi, seorang putri bangsawan. Ia memberinya sebutan manis: Tunjung Biru. Tokoh-tokoh penting dalam buku ini hampir seluruhnya kaum bangsawan atau kalangan ningrat, bahkan meningkat sampai ke kalangan istana. Kehidupan istana dan kaum bangsawan itulah yang melatar belakangi novel Tunjung Biru ini. Novel yang dipaparkan dengan bahasa lembut serta memukau ini diperkaya dengan penampilan unsur-unsur budaya yang mempesona.

Dalam jalinan cerita yang makin lama makin mengasyikkan, pengetahuan pembaca akan bertambah dengan mengenal adat tatacara perkawinan putra-putri bangsawan, lengkap dengan jenis pakaian yang dikenakan serta pertunjukan yang disajikan.

Dengan demikian buku ini dapat disebut sebagai novel budaya. Selain merekam, ia pun memperkenalkan kekayaan khazanah budaya masa lampau kepada generasi mendatang dalam jalinan cerita yang menawan.


Download Tunjung Biru

Download Tunjung Biru