Friday, September 8, 2017

Suluk Abdul Jalil: Perjalanan Ruhani Syaikh Siti Jenar (Buku Satu) by Agus Sunyoto


Sinopsis:

Dalam cerita-cerita babad, ajaran Syaikh Siti Jenar dianggap bid’ah, menyimpang dari ajaran Islam. Oleh karena itu, melalui sidang Dewan Wali, Syaikh Siti Jenar dihukum mati. Polemik terjadi tatkala kitab rujukan yang berbeda kita jajarkan. Katakanlah novel yang ada di tangan pembaca ini kita jadikan rujukan.

Novel ini sangat menarik karena memberikan perspektif baru dalam cara pandang terhadap sejarah. Dengan merujuk pada kitab-kitab versi Cirebon, novel ini mampu menghadirkan sisi-sisi kemanusiawian Syaikh Siti Jenar. Novel ini mampu hadir tanpa absurditas dan paradoksal. Tidak ada tragedi pengadilan oleh Wali Songo, apalagi hingga putusan hukuman mati.

Novel ini merupakan buku pertama dari tujuh buku yang diterbitkan. Buku pertama ini memaparkan tentang konsep filosofi tentang Yang Wujud dan maujud serta pengalaman ruhani Syaikh Siti Jenar menuju Yang Mutlak. Bagian ini juga menyusur tentang asal usul Syaikh Siti Jenar hingga berangkat menjalankan ibadah haji ke Makah. Di Makah inilah Syaikh Siti Jenar “berjumpa” dengan Abu Bakar ash-Shiddiq yang mengajarkan tarekat kepadanya. Pada buku kedua nanti akan dimulai dari kembalinya Syaikh Siti Jenar dari Makah, menyebarkan ajarannya, hingga diangkat menjadi Dewan Wali.


Download Buku 1 Suluk Abdul Jalil - Perjalanan Ruhani Syaikh Siti Jenar

Download Buku 1 Suluk Abdul Jalil - Perjalanan Ruhani Syaikh Siti Jenar