Monday, September 11, 2017

Suluk Sang Pembaharu: Perjuangan dan Ajaran Syaikh Siti Jenar (Buku Empat) by Agus Sunyoto


Sinopsis:

Pada buku pertama hingga ketiga, pembaca telah diajak berziarah pada konsep filosofis Yang Wujud dan maujud serta pengalaman ruhani Syaikh Siti Jenar menuju Yang Mutlak. Menyusur jauh pada asal usul Syaikh Siti Jenar hingga berangkat menjalankan ibadah haji ke Makah. Di Makah inilah Syaikh Siti Jenar “berjumpa” dengan Abu Bakar Ash-Shiddiq yang mengajarkan tarekat kepadanya. Sekembali dari Makah, Syaikh Siti Jenar menyebarkan ajarannya, hingga diangkat menjadi dewan wali.

Buku keempat ini memberikan perspektif lebih tajam, yakni pendidikan penyadaran kepada rakyat dan juga kaum elit penguasa. Bagi Syaikh Siti Jenar, manusia secara fitrah adalah merdeka. Manusia dengan sesamanya adalah setara, sederajat. Maka, tidak benar bila ada manusia “kawula” yang sah diperbudak dan ada manusia “gusti” yang sah pula memperbudak.


Download Buku 4 Suluk Sang Pembaharu - Perjuangan dan Ajaran Syaikh Siti Jenar

Download Buku 4 Suluk Sang Pembaharu - Perjuangan dan Ajaran Syaikh Siti Jenar