Friday, February 23, 2018

My Promise by Hasanah S.


Sinopsis:

Kehidupan Adsila Sherina telah terlampau sempurna. Ia terlahir di tengah keluarga besar yang begitu meyanginya, demikian pula ia memiliki Joe, sahabat yang tingkat kepeduliannya setara dewa. Tak ada yang diberatkan dalam hidupnya. Cantik, pintar, jago matematika dan low profile, membuat semua orang mudah untuk menyukainya.

Tapi yang namanya hukum kehidupan itu tetaplah ada. Bagaikan sebuah roda, ada kalanya manusia berada di atas dan juga di bawah– tak terkecuali oleh seorang Adsila Sherina. Di tengah kedamaian hidupnya, tiba-tiba saja Joe memilih berkarir di dunia keartisan. Suatu hal yang menjadi titik tolak berubahnya kehidupan seorang Adsila.

Lantas, bagaimanakah kehidupan Adsila selanjutnya?


Download My Promise

Download My Promise