Tuesday, September 18, 2018

Abu Nawas by Nur Sutan Iskandar


Sinopsis:

Novel ini adalah terjemahan oleh Nur Sutan Iskandar dari Kisah Seribu Satu Malam. Abunawas dalam cerita ini mengalami aneka persoalan dan kejadian, karena akalnya yang banyak dan gaya bicaranya yang unik akhirnya ia dapat menyelesaikan masalah itu.

Kisah berawal saat Abu Nawas mengembara ke Basra dan Kufa. Di sana ia belajar bahasa Arab dan bergaul dengan orang-orang Badui. Yang mengakibatkan adat istiadatnya juga dikuasai oleh Abu Nawas. Ia Pandai bersyair berpantun dan bernyanyi.

Ketika ia pulang ke negerinya, akhirnya ia pergi ke Bagdad bersama ayahnya. Di sana ia mengbdikan diri pada Sultan Harunurrasyid dan al-Amin. Selam di Bagdad kemampuan bersyairnya pun meningkat. Ia disana juga dijadikan lakon utama. Ia pandai mengolok olok membuat lelucon dan sebaganya. Ia suka mengeritik orang-orang terutama rajanya sendiri. Cerita Abunawas yang telah dicetak berulang kali masih saja disukai oleh banyak kalangan.


Download Abu Nawas

Download Abu Nawas