Tuesday, October 24, 2017

Cerita-cerita pilihan O. Henry


Sinopsis:

O Henry merupakan penulis kenamaan Amerika. Ia sangat produktif dalam menghasilkan cerita-cerita pendek. Ratusan cerita pendek telah ditulisnya. Hampir semuanya menceritakan kehidupan orang-orang biasa.

O Henry terkenal dengan keahliannya membangkitkan rasa penasaran pembacanya dan memberi kejutan pada akhir cerita. Akhir yang mengejutkan inilah yang menjadi ciri khas dan kekuatan cerita-cerita O Henry.

Kumpulan ini berisikan 10 cerpen karya O Henry yang akan membuat kita menikmati kejeniusan O Henry dalam memberikan kejutan yang tak terduga.


Download Cerita Cerita Pilihan O Henry

Download Cerita Cerita Pilihan O Henry